ใน ช่วงระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ที่พันเอก แป้ง เป็นผู้บังคับหน่วย หน่วยเฉพาะกิจ 327 ยังมีภารกิจสำคัญคือ ‘การตัดทำลายไร่ฝิ่น’ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยทำในลักษณะครบวงจร “เรามีการสืบสภาพข้อเท็จจริงของราษฎรที่ปลูกฝิ่น มีการสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนในพื้นที่ มีการเผาทำลายเมล็ดพันธุ์และเครื่องกรีดฝิ่น มีการฝึกอบรมเยาวชนในการลาดตระเวน และการเดินป่า และนำเยาวชนออกตัดทำลายไร่ฝิ่นรวมกับกำลังพล…การตัดทำลายไร่ฝิ่นอย่างครบ วงจรดังกล่าว จึงประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

327-im-1-new

…นอกจากนี้ยังมีการกวาดล้าง และผลักดันกองกำลังขุนส่าบนพื้นที่ดอยลาง โดยได้จัดกำลังร่วมกับกำลังประจำการ และชบ.พิเศษ โดยมี ฉก.327 เป็น บก.ควบคุม เข้ายึดพื้นที่ดอยลาง (โดยมี ผบ.ฉก.327 เป็น ผบ.กกล.ผสม)
…เวลานั้น ดอยลาง มีกองกำลังขุนส่าตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ถึง 27 ฐาน ผมและกำลังพลทำงานกันเต็มที่ โดยมี พ.อ.สุทิน จันทร์กระจ่าง (ยศในขณะนั้น) เป็นรอง ผบ.ฉก. 327

…จนเราสามารถผลักดันกองกำลังขุนส่า ออกไปจากพื้นที่ได้ด้วยความเรียบร้อย และสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเสบียงอาหารได้เป็นจำนวนมาก

…รวมถึงยังมีภารกิจ กวาดล้างและผลักดันกองกำลังว้าแดง บริเวณดอยอ่างขาง และบริเวณดอยลาง จัดกำลังร่วมกับกำลังประจำการจาก พล.ร. 4 โดยมี ฉก.327 เป็นบก.ควบคุม และผมทำหน้าที่ ผบ.กองกำลัง กวาดล้างและผลักดัน จนสามารถขับไล่กองกำลังว้าแดงออกไปจากพื้นที่ได้หมดสิ้น”

327-im-3

‘อดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ คือใคร’

อดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ คือกองกำลังติดอาวุธในอดีต ซึ่งประกอบไปด้วย ‘กองทัพที่ 3’ ของ
นายพล หลี่ และ ‘กองทัพที่ 5’ ของนายพล ต้วน รวมถึงครอบครัวของอดีตทหารจีนคณะชาติที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 ในยุคที่กองทัพจีนของรัฐบาลก๊กมินตั๋ง พ่ายแพ้แก่กองทัพจีนแดงในแผ่นดินใหญ่ ครั้งนั้น รัฐบาลก๊กมินตั๋ง ได้ถอยหนีจากแผ่นดินใหญ่ไปตั้งมั่นบนเกาะไต้หวัน ขณะเดียวกันก็มีกองกำลังฝ่ายรัฐบาลก๊กมินตั๋งบางส่วนในแคว้นยูนนาน สู้พลางถอยพลางลงมาทางใต้ เข้าสู่ประเทศพม่า ลาว และมาตั้งมั่นอยู่ตามแนวชายแดนภาคเหนือของไทย

327-im-4

แต่นอกจาก ‘อดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ’ และครอบครัวแล้ว ยังมี ‘กลุ่มจีนฮ่ออพยพ’ ซึ่งเป็นพลเมืองจีนในมณฑลยูนาน ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ และอพยพหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันต่อมาในปีพ.ศ. 2513 คณะรัฐมนตรีในเวลานั้นจึงมีมติให้ ‘กองบัญชาการทหารสูงสุด’ (กองอำนวยการพัฒนาสังคม และอาชีพผู้อพยพ หรือ บก.04) ทำการปลดอาวุธ และแปรสภาพ ‘อดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ’ เป็น ‘พลเรือนอพยพ’ และมีการจัดตั้ง ‘หน่วยเฉพาะกิจ 327’ ขึ้นในปีพ.ศ. 2527 ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อภารกิจในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และควบคุมดูแลอดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ และกลุ่มจีนฮ่ออพยพซึ่งกระจายอยู่ใน 13 หมู่บ้าน ทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย รวมถึงจัดให้มีการดำเนินการตาม ‘โครงการอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง’

‘จากใจ… อดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ’

พลตรี หลุ่ย อี้ เถียน

พลตรี หลุ่ย อี้ เถียน

พันเอก เฉิน โหมวซิว (นาย เจริญ ปรีดีพจน์) อดีต เสนาธิการของ อดีตทหารจีนคณะชาติ ในประเทศไทย
‘เสธ.เฉิน’ อดีตมังกรดอย ที่ปฏิบัติงานร่วมทหารไทยมาตั้งแต่ยุคที่มีการตั้ง ‘กองอำนวยการพัฒนาสังคมและอาชีพผู้อพยพ’ (บก. 04) กองบัญชาการทหารสูงสุด จนมาถึง ‘หน่วยเฉพาะกิจ 327’ เล่าถึงการมีโอกาสทำงานร่วมกับพลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เมื่อครั้งยังเป็น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ 327 ว่า “พลเอกแป้ง เป็นนายทหารที่มีลักษณะผู้นำดีเยี่ยม พูดจาคำไหนคำนั้น พูดแล้วต้องทำ เมื่อได้ร่วมงานกัน ก็ได้เห็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่ออดีตทหารจีนคณะชาติด้วยความจริงใจและปรารถนาดี
…ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ส่งผลให้อดีตทหารจีนคณะชาติและครอบครัว มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยอย่างเป็นปกติสุขจนถึงปัจจุบัน”

‘เสธ.เฉิน’ ยังทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจว่า “ผมเป็นคนไทยแล้วถูกต้องตามกฎหมาย มีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่อาศัยแผ่นดินไทย เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ซึ่งรู้สำนึกบุญคุณในแผ่นดิน ที่อยู่อาศัยและมีความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยอย่างเหนียวแน่นและภูมิใจ ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในยุทธการเขาค้อ เขาย่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้”

‘พลตรี หลุ่ย อี้ เถียน’ อดีตผู้นำทหารจีนคณะชาติ และอดีตประธานคณะกรรมการหมู่บ้านสันติคีรี (ดอยแม่สลอง) จังหวัดเชียงราย“ผมขอขอบคุณอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองอำนวยการพัฒนาสังคมและอาชีพผู้อพยพ (บก. 04) กองบัญชาการทหารสูงสุด รวมถึง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ 327 โดยเฉพาะพลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ในความตั้งใจจริง และมีวิสัยทัศน์การจัดที่อยู่อาศัยให้อดีตทหารจีนคณะชาติและครอบครัว ได้อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน

…แม้การทำงานจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ ในภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จด้วยดี นับตั้งแต่สมัยผู้นำหมู่บ้านแม่สลอง รุ่นแรกคือ นายพล ต้วน ซีเหวิน เป็นต้นมา
…ในฐานะคนไทย การรู้จักพระคุณของแผ่นดินที่ให้ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ความกตัญญูรู้คุณ เป็นสิ่งสำคัญ อย่างการก่อสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนบนดอยแม่สลอง ก็เพื่อเตือนสติลูกหลานให้รับทราบถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษ และรู้สึกรักชาติ สำนึกในบุญคุณของประเทศไทย”

บทความล่าสุด