งานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมภูมิใจมาก คือ การจัดทำโครงการ “ศูนย์กีฬาลานนา”  เพราะโครงการนี้เอง ที่ทำให้สนามกอล์ฟได้รับการพัฒนาจาก  ๑๘  หลุม  เป็น  ๒๗  หลุม  โดยเพิ่มเติมสนามกอล์ฟ  บริเวณกลางสนามม้า และพื้นที่ว่างเปล่าใกล้เคียงอีก  ๙ หลุมตลอดจนได้เพิ่มเติมกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ อีกหลายกิจกรรมเข้าไว้ด้วย

นอกจากการสร้างอนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละแล้ว สิ่งก่อสร้างที่อำนวยประโยชน์แก่กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ ๓๓ มาจนถึงทุกวันนี้อีกแห่งหนึ่ง คือ ศูนย์กีฬาลานนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรกาวิละ ที่มีสำนักกีฬาทหารมณฑลทหารบกที่  ๓๓  เป็นหน่วยควบคุมดูแลและบังคับบัญชา ประกอบด้วยสนามกีฬาทหาร  สนามฝึกยิงปืน  และศูนย์กีฬาลานนา  ซึ่งเดิมเรียกว่า สนามกอล์ฟลานนา สถานที่แห่งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี  ๒๕๑๔ บนพื้นที่ประมาณ  ๖๕๐  ไร่

ศูนย์กีฬาลานนา

ศูนย์กีฬาลานนา

บริเวณริมถนนโชตนา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  แต่ได้มาจัดดำเนินการและพัฒนาให้เป็นศูนย์กีฬาที่สมบูรณ์ขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญมากมาย เช่น สนามกอล์ฟลานนา  ชมรมขี่ม้าลานนา  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส คอร์ดแบดมินตัน สถานที่ออกกำลังกายในร่ม และร้านอาหาร  เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัวในการพัฒนาทางด้านการกีฬา และให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและสังสรรค์ของข้าราชการ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระเบียบแลดูสวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตาของกองทัพบกอีกด้วย มณฑลทหารบกที่  ๓๓  ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงไปเป็นเงินประมาณ  ๑๐๐  ล้านบาท (ทะนงศักดิ์  ตุวินันทน์,  พันเอก.๒๕๓๕,๖๘-๖๙)

จุดเด่นของศูนย์กีฬาลานนา อยู่ที่ตัวสนามกอล์ฟขนาด  ๒๗  หลุม  พร้อมสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  ๒  ชั้น  อาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กีฬาที่สามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างสมบูรณ์แบบครบวงจรโดยแท้ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทย  ดังเช่นสโมสรขี่ม้าลานนา  ประกอบด้วยสนามขี่ม้าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก  มีคอกม้าสำหรับม้าของสโมสร  มีการจัดหาม้า  อุปกรณ์ขี่ม้า  และอุปกรณ์ดูแลรักษาม้า  ตลอดจนได้เปิดดำเนินการฝึกสอนขี่ม้าตามหลักวิชาขี่ม้าสากลสำหรับการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อพัฒนากีฬาขี่ม้าให้แพร่หลาย และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีอาคารที่พักนักกีฬาขนาด   ๗๐-๘๐  ห้องรายล้อมด้วยสวนล้านนา ร.๙ ซึ่งงดงามด้วยทิวทัศน์ที่มีความเหมาะแก่การขี่ม้าชมภูมิประเทศ

บทความล่าสุด