21 ตุลาคม 2009 ชมฟรี หอแห่งแรงบันดาลใจ

พล.อ.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 109 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 109 ปีสมเด็จย่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติต่อสมเด็จย่าใช้ชื่อ “ร้อยใจไทยภักดี 109 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” กำหนดจัดงานในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แถลงข่าวงาน 109ปี รำลึกสมเด็จย่า 21ตุลาคม2009

แถลงข่าวงาน 109ปี รำลึกสมเด็จย่า 21ตุลาคม2009

จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทคือเปตอง วิ่ง จักรยาน และกีฬาคนพิการ โดยกีฬาวิ่งกำหนดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 13.5 กิโลเมตร โดยมีจุดปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณทางขึ้นพระตำหนักดอยตุงไปจนถึงพระตำหนัก ดอยตุง ซึ่งมีผู้สนใจจะเข้าร่วมแข่งขันกว่า 5,000 คนแล้ว

ส่วน กีฬาจักรยานเริ่มตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อ.เมือง ไปจนถึงพระตำหนักดอยตุงเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 06.00 น.มีผู้สนใจเข้าแข่งขันกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีจักรยานประเภทเสือภูเขาใช้เส้นทางและระยะทางเดียวกันกับการ แข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
ด้านการแข่งขันเปตองมีทีมเข้าร่วมแข่ง ขัน 32 ทีม แบ่งเป็นทีมชาย 16 ทีมและหญิง 16 ทีม ส่วนกีฬาคนพิการนั้นจะเป็นการแข่งขันวีลแชร์ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรจากป้องตำรวจไปยังพระตำหนักดอยตุง

“กิจกรรมที่สำคัญคือการ เชิญชวนให้ประชาชนได้เขียนข้อความประทับใจในพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่าใน ไปรษณียบัตรที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนจำนวน 2 ล้านแผ่นทั่วประเทศ เพื่อจะได้รวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือน ธ.ค.2552 นี้ต่อไป”  พล.อ.แป้ง กล่าว

พล.อ.พลาง กูร กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การขายสินค้าราคาถูกและจัดแสดงคอนเสิร์ตจากกองทัพบกและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ณ สนามกีฬา จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค.นี้ด้วย

ขณะ ที่ ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กล่าวว่า วันที่ 21 ต.ค.ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตโดยตรงนั้นทางมูลนิธิฯ จะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดำเนินมาเป็นประจำทุกปีคือการเปิดให้ประชาชน ทั่วไปให้ได้เข้าชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

ปี นี้จะมีการเปิดให้ชมหอแห่งแรงบันดาลใจหรือชื่อเดิม คือ หอพระราชประวัติของสมเด็จย่าด้วย โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่คิดค่าบำรุง

ถ่ายภาพร่วมกับคณะแถลงข่าวการจัดงาน109ปี รำลึกสมเด็จย่า

ถ่ายภาพร่วมกับคณะแถลงข่าวการจัดงาน109ปี รำลึกสมเด็จย่า

ที่มา: www.manager.co.th , www.chiangraitoday.net

บทความล่าสุด